Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.


Back To Schedule
Monday, November 5 • 13:30 - 14:30
Sådan får vi flere nye ansigter i mediebilledet

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Er den danske mediebranche bevidst omkring sin indflydelse i forhold til repræsentation? Få gode grunde og ideer til, hvordan du kan ændre indgroede og ubevidste vaner, så jeres kilder bedre repræsenterer befolkningen.

Er den danske mediebranche bevidst omkring sin indflydelse i forhold til repræsentation? Og hvilket ansvar, der ligger i sådan et magtgreb? Det vil sociolog Marie Valentin Beck sætte et konstruktivt spørgsmålstegn ved – og samtidig komme med nogle bud på, hvordan repræsentation i medierne kan tackles.

”Vi er meget glade for at være ens i Danmark. Men ensheden er på mange måder en illusion, og det har konsekvenser når den opretholdes i medierne”, siger hun som oplæg til en fremadrettet diskussion om, hvordan de danske medier kan arbejde med at blive bedre til at afspejle den virkelighed, de befinder sig i.
Redaktionen bag Deadline på DR2 har siden 2016 overvåget og evalueret deres kildevalg til alle udsendelser for at sikre et mere retvisende nyhedsbillede. Redaktionschef, Heidi Robdrup, deler konkrete erfaringer og indgår i en snak om mulige værktøjer til andre, der også ønsker at medvirker til et mere repræsentativt mediebillede.

Foreningen Pluralisterne hjælper via crowdsourcing blandt andet medier med at udvide kildenetværket og fremme pluralismen i nyhedsbilledet. Astrid Dynesen fra Pluralisterne fortæller hvordan journalister kan finde vej til nye ansigter og synsvinkler på aktuelle emner.

Vært: Tine Johansen, næstformand i DJ.


Vært
avatar for Tine Johansen

Tine Johansen

Næstformand, DJ – Medier & kommunikation
Uddannelse, efteruddannelse, overenskomstforhandlinger på dagbladsområdet og det offentlige område, praktikforhold, freelanceforhold, ligestilling, kommunikationsfaglighed og -etik, offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, databeskyttelse, terrorlovgivning m.v.Intern... Read More →

Oplægsholdere
avatar for Marie Valentin Beck

Marie Valentin Beck

Ejer, Bureau m
Specialiseret i krydsfeltet mellem innovation, generation Z og mangfoldighed.Marie Valentin Beck er uddannet i sociologi og politisk kommunikation, og har i mere end 10 år arbejdet med innovation og kommunikation indenfor mangfoldighed, minoriteter og det sociale område.  Hun... Read More →
avatar for Astrid Dynesen

Astrid Dynesen

Projektleder, PLURALISTERNE
Initiativtager til og projektleder hos repræsentationsprojektet PLURALISTERNE. Siden april 2017 har PLURALISTERNE brugt crowdsourcing på de sociale medier til at synliggøre normbrydende eksperter, oplægsholdere, debattører og andre videnspersoner, som ofte er oversete i mediebilledet... Read More →
avatar for Heidi Robdrup

Heidi Robdrup

Redaktionschef, Deadline & DR2 Dagen
Uddannet journalist fra Syddansk Universitet.  


Monday November 5, 2018 13:30 - 14:30 CET
K2